Marius Økland

Rådgjevar / prosjektleiar

Kor mange språk kan du seie god morgon på? Marius helser kollegane om morgonen på eit tilfeldig språk på menyen. Det er i alle fall ti språk – og det blir stadig fleire… Skal ein nå gjennom med god kommunikasjon, må ein finne nye måtar å få fram bodskapen på!

Marius har ein mastergrad i strategisk leiing og økonomi, og høgskuleutdanning innan marknads­føring, pedagogikk, nettside­programmering, admin­istrasjon og teologi.

Her hos oss jobbar han med strategisk rettleiing, tekstforfatting og nettside­bygging, t.d. hjelp til å svare på spørsmål som: Kven er me? Kvar skal me? Og korleis skal me komme dit?

Stina Raknes Kvarven

Dagleg leiar

Stina held eit overordna perspektiv på prosjekta Synleg er involvert i. Ho jobbar med tekstforming, sosiale media og målretta kommunikasjon.

Stina jobba tidlegare som lærar i norsk og samfunnskunnskap for vaksne og er utdanna innan pedagogikk, språk og administrative fag.

Ho spesialiserer seg i marknads­føringsleiing, identitet og merkevare­bygging på masternivå i BI Oslo.

Ida Helene Hvitsand

Grafisk designer / webdesigner

Ida kan mange språk, men ein del av dei kan berre data­maskinene forstå. Resultatet av kommunika­sjonen hennar kan derimot alle sjå. Ho programmerer og designar strategisk utforma nettsider, marknads­materiell og animasjons­filmar.

Med auga for detaljar formar ho lekkert design som skil seg ut!

Ida har bachelorgrad i virtuell kunst og design, med fordjupning i motion graphics, webdesign og konseptkunst.

Magne Raknes

Seniorrådgjevar og designar

Målretta. Strategisk. Kommunikasjon. Marknadsføringsleiing.

Fine ord, som Magne klarer å fylle med forståeleg innhald for vanlege folk. Han leier arbeidsmøte, rådgjer bedrifter og lagar grafiske uttrykk som er basert på dei strategiske vala som blir gjort.

Magne har jobba i grafisk bransje / reklamebransjen sidan 1986 og har starta og drive fIeire vellukka veksemder. Dei siste åra før oppstart av Synleg jobba Magne som utviklings- og næringssjef i Bømlo kommune, der mykje av jobben var rettleiing av etablerarar. Magne har entreprenørskap i blodet (og på CV-en) og er i ferd med å realisera draumen om å byggje opp eit sterkt, lokalt reklamebyrå på Bømlo, med Bømlo-kultur og høgt fagleg nivå.

Vegard Landeråen Røsland

Fotograf og tekstforfattar

Oppi skråningen. Under busken. Ut i fjæra.

Fotografen vår er ikkje redd for å skitne seg litt til når han er på jobb. Dei beste bilda krev det beste perspektivet, og då må fotografen vera kreativ. Når han kjem tilbake til kontoret framkallar han bilda, slik at den definerte stilen til kunden gjev strategiske bilde som kommuniserer godt.

Vegard er utdanna både som fotograf og journalist, så i tillegg til fotografering skriv han også tekstar, særleg artiklar og pressemeldingar.

Magne Raknes

Seniorrådgjevar og designar

Målretta. Strategisk. Kommunikasjon. Marknadsføringsleiing.

Fine ord, som Magne klarer å fylle med forståeleg innhald for vanlege folk. Han leier arbeidsmøte, rådgjer bedrifter og lagar grafiske uttrykk som er basert på dei strategiske vala som blir gjort.

Magne har jobba i grafisk bransje / reklamebransjen sidan 1986 og har starta og drive fIeire vellukka veksemder. Dei siste åra før oppstart av Synleg jobba Magne som utviklings- og næringssjef i Bømlo kommune, der mykje av jobben var rettleiing av etablerarar. Magne har entreprenørskap i blodet (og på CV-en) og er i ferd med å realisera draumen om å byggje opp eit sterkt, lokalt reklamebyrå på Bømlo, med Bømlo-kultur og høgt fagleg nivå.

Stina Raknes Kvarven

Dagleg leiar

Stina held eit overordna perspektiv på prosjekta Synleg er involvert i. Ho jobbar med tekstforming, sosiale media og målretta kommunikasjon.

Stina jobba tidlegare som lærar i norsk og samfunnskunnskap for vaksne og er utdanna innan pedagogikk, språk og administrative fag.

Ho spesialiserer seg i marknads­føringsleiing, identitet og merkevare­bygging på masternivå i BI Oslo.

Ida Helene Hvitsand

Grafisk designer / webdesigner

Ida kan mange språk, men ein del av dei kan berre data­maskinene forstå. Resultatet av kommunika­sjonen hennar kan derimot alle sjå. Ho programmerer og designar strategisk utforma nettsider, marknads­materiell og animasjons­filmar.

Med auga for detaljar formar ho lekkert design som skil seg ut!

Ida har bachelorgrad i virtuell kunst og design, med fordjupning i motion graphics, webdesign og konseptkunst.

Vegard Landeråen Røsland

Fotograf og tekstforfattar

Oppi skråningen. Under busken. Ut i fjæra.

Fotografen vår er ikkje redd for å skitne seg litt til når han er på jobb. Dei beste bilda krev det beste perspektivet, og då må fotografen vera kreativ. Når han kjem tilbake til kontoret framkallar han bilda, slik at den definerte stilen til kunden gjev strategiske bilde som kommuniserer godt.

Vegard er utdanna både som fotograf og journalist, så i tillegg til fotografering skriv han også tekstar, særleg artiklar og pressemeldingar.

Marius Økland

Rådgjevar / prosjektleiar

Kor mange språk kan du seie god morgon på? Marius helser kollegane om morgonen på eit tilfeldig språk på menyen. Det er i alle fall ti språk – og det blir stadig fleire… Skal ein nå gjennom med god kommunikasjon, må ein finne nye måtar å få fram bodskapen på!

Marius har ein mastergrad i strategisk leiing og økonomi, og høgskuleutdanning innan marknads­føring, pedagogikk, nettside­programmering, admin­istrasjon og teologi.

Her hos oss jobbar han med strategisk rettleiing, tekstforfatting og nettside­bygging, t.d. hjelp til å svare på spørsmål som: Kven er me? Kvar skal me? Og korleis skal me komme dit?

Opningstider:

08.00 – 16.00 mandag til fredag

Kontakt oss

2 + 5 =

Foto: Isoria