Du har produktet…

…me har verktøya!

Du har produktet…

…me har verktøya!

VÅRE KJEMPEKJEKKE KUNDAR!

Det er fantastisk å få jobba med så mange driftige verksemder i vår region. Me gler oss dagleg over det gode samarbeidet og det me får skape for våre kundar. Me nyttar vår verktøykasse og går fagleg til verks.

LOGO OG NAMN

kommuniserer og skaper gjenkjenning. Kopla mot særpreg i visuelt uttrykk og ekte bilde skaper det sterk identitet og merksemd hos dei me vil nå. Me har verktøy for å skape din unike identitet.

NETTSIDER

Synleg sitt mål er å byggja nettsider som får målgruppa til å føla det du ynskjer og gjera det du vil. Få resultat! Så skal dei fungera best på den skjermen di målgruppe nyttar mest når dei er på nettet, mobil, brett eller større pc-skjermar.

BILDEKOR

Ein bildekor kan ha så mykje som 100.000 eksponeringar (folk som ser) i løpet av fem år! Det er svært rimeleg merksemd. I tillegg skaper det referanse når bilen står utanfor ei bedrift eller eit privathus. – Og så skaper det stoltheit for dei tilsette!

TRYKKSAKER

Me lever i ein digital tidsalder! Difor er trykksaker genialt når ein skal gjera noko litt spesielt eller gi bodskapen evne til å trenga gjennom i ein skjermbasert kvardag.

MESSER OG STANDS

Skap merksemd om din bodskap ved å forma noko litt uventa, skapa følelsar eller rett og slett spreie det ut over 72 kvadratmeter fordi det er mogleg!

SKILT OG FOLIERING

Me snakkar ofte om det praktiske ved skilting og markering av glasflater. Det kan gi meirverdi å tenka dekor og estetikk når ein først skal gjera noko. Dine lokale er ansiktet ut og skaper stemning og status som kan gjera ein forskjell!

MERKING AV KLEDE

La profilen og identiteten skina gjennom påkledningen til dine tilsette! Med logo og bodskap kan også denne flata nyttast for å skape stoltheit og omdøme.

PROFILERINGSARTIKLAR

FILM OG ANIMASJON

Det er utruleg kva du kan informera om på kort tid når du tar i bruk levande illustrasjonar og bilde. Og i ei digital tid og med sosiale medier høgt oppe på agendaen i kvardagen fangar levande bilde merksemd.