Våre tenester

omfattar alt frå grunnleggande strategiarbeid til ferdig materiell, nettsider, visuelle profilar og mykje meir.
Identitet

Gi verksemda di ein tydeleg identitet slik at de blir sett, kjent igjen og forstått av dei som er viktige for dykk!

Strategi

La marknadsarbeidet ditt blir målretta og effektivt. Velg og velg bort, posisjoner og skil deg ut!

Merkevare og omdøme

Merkevare- og omdømebygging er ikkje ­berre for dei store! La oss fortelje deg korleis di verksemd kan gjera det!

Reklame & kommunikasjon

SYNLEG skaper og leverer det du treng for å få nå dine målgrupper. Digitale flater, nett eller dei meir tradisjonelle medier.

BLI SYNLEG FOR DINE VIKTIGE MÅLGRUPPER!

Laget vårt

Består av fem som står klar til å ta tak i godt arbeid for våre kundar - og fleire kjem :)
Magne Raknes
Magne Raknes
Konsulent/design
Stina Raknes
Stina Raknes
Dagleg leiar/konsulent
Ida Helene Hvitsand
Ida Helene Hvitsand
Virtuell designer
Marius Økland
Marius Økland
Strategirådgjevar
Vegard Røsland
Vegard Røsland
Frilans fotograf/journalist

Senk skuldrene!

La oss bidra med vår kompetanse og kreativitet for meir effektiv marknadsføring.
Resultat er det som tel, når dagen er omme!

Me har det triveleg og kjekt saman med kundane våre! Vår misjon er å inspirera og syta for at våre kundar får hjelp til vidare utvikling, marknadsføring og auka konkurransekraft ved å bidra med fagleg innsikt, metode og verktøy. - Nokon har behov for grunnmursarbeid med prosessar og strategiarbeid. Andre skal setja ut i livet kampanjar og aktivitetar for å få merksemd og auka sal. Verda har endra seg mykje dei siste åra og kanalar og medier er heilt annleis idag. Men også digitale flater og kreative løysingar skal vera fagleg fundert! VELKOMMEN TIL SYNLEG!

 • Kompetanse

  og aktivitet er grunnlag for verdiskaping og drift av verksemda.

 • strategi

  er planen for å nå målet.

 • kultur & trivsel

  tar ut potensiate i organisasjonen og gir effektivitet og resultat.

 • kommunikasjon

  er avgjerande for å nå marknaden og bygga relasjonar.

Dette seier nokre av kundane våre...

Ta kontakt!

Vil du ha ein uforpliktande samtale og presentasjon av SYNLEG eller ha utarbeidd materiell, nettsider, fotografering/filming. Nøl ikkje med å gi oss ein lyd, så tar me kontakt så snart me kan. Vårt team står klar til å bretta opp ermene, krumma nakken og stå på for at du skal bli nøgd!